BibleQuote
biblický program pro
Windows i AndroidHome O programu Ke stažení Problémy a řešení Links
Kontakt a objednávka


Soubory programu a modulů ke stažení:

Program:


BibleQuote 6 Zazipovaná verze 6
BibleQuote 6,5 Zazipovaná verze 6,5


Moduly zdarma:


Bible:


Patří do adresáře
...\BibleQuote6\BibleBooks (verze 6) nebo ...\BibleQuote65\Resources\BibleBooks (verze 6,5) nebo do adresářře ...\BibleQuote(6/65).
Poznámka: U některých modulů jako je církevní slovanština, řečtina apod. je po uložení potřeba ještě doinstalovat odpovídající font, který je v modulu obsažen.

České:
Bible kralická 1613 czech_bkr.zip
Český studijní překlad czech_csp.zip
Český ekumenický překlad 1979 Pouze internetový odkaz
Bible 21 czech_b21.zip
Bible 21+
(včetně deuterokanonických knih)
czech_b21+.zip

Slovenské:
Roháčkův překlad Pouze internetový odkaz

Anglické:
King James Version kjv.zip

Ruské:
Ruský synodální se Strongovými čísly
bez deuterokanonických knih
rst.zip
Ruský synodální (77 knih) rst77n.zip

V církevní slovanštině:
Jelizavetská bible u_csl.zip
Liturgický evangeliář a apoštolář easl_ucs.zip

Latinské:
Vulgáta vulgata.zip
Nová vulgáta NewVulgata.zip

Řecké:
Septuaginta septagnt.zipKomentáře:

Patří do adresáře 
...BibleQuote6\Commentaries (verze 6) nebo ...BibleQuote65\Resources\Commentaries (verze 6,5).

České:
Český studijní překlad jako komentář pozn_CSP.zip

Ruské:

Matthew Henry's Commentary ComMG.zip
Kelly Commentary Kelly.zip
Lopuchin Lop.zip
Nová ženevská studijní bible NGB.zip
Slovníky:

Patří do adresáře 
...\BibleQuote6\Concordance\Dictionaries (verze 6) nebo ...\BibleQuote65\Resources\Concordance\Dictionaries (verze 6,5).

Anglické:
Easton’s Bible Dictionary easton.zip
King James dictionary kjvd.zip

Ruské:
Slovník k Synodálnímu překladu bible rstd.zipJiné knihy:

Patří do adresáře
...\BibleQuote6\BibleBooks (verze 6) nebo ...\BibleQuote65\Resources\BibleBooks (verze 6,5) nebo do adresářře ...\BibleQuote(6/65).

Anglické:
Biblický atlas BibleAtlas.zip
Bible Atlas (acces foundation) Mapy_StLi.zip

Ruské:
Filokalie (Dobrotoljubije) dobrotol.zip
Solovjov Soloviev.zip


Placené moduly a knihy


Bible:

České:
modul / kniha cena pro BQ modul pro BQ
ke stažení
cena elektronické knihy
(zahrnuje formáty pdf, epub a mobi)
eletronická kniha
ke stažení
Bible česká (Podlahova bible)
Překlad dle Vulgáty
SZ: J. Hejčl (1917);
NZ: J. Sýkora (1922)
(pouze biblický text)
550,- Kč czech_podlah.zip 400,- Kč podlahova bible.zip
Bible česká (Podlahova bible)
demoverze
x demo_podlah.zip x podlahova bible demo.zip
Nový zákon 1947
Překlad R. Col
(jedná se o revizi Hečlovy
revize Sýkorova překladu)
200,- Kč czech_col47.zip 120,- Kč Col NZ 47.zip
Nový zákon 1947
Překlad R. Col
demoverze
x czech_col47demo.zip x Col NZ 47 demo.zipKomentáře:

České:
modul / kniha cena pro BQ modul pro BQ
ke stažení
cena elektronické knihy
(zahrnuje formáty pdf, epub a mobi)
eletronická kniha
ke stažení
Hejčlovy poznámky k SZ Bible české dle "Lidového vydání"
mírně jazykově upraveno do současnější češtiny
(v případě zakoupení bude poskytnuta sleva na zakoupení kompletních Hejčlových komentářů, pokud budou)
350,- Kč pozn_hejcl_LV.zip 200,- Kč hejcl poznSZ.zip
Demoverze
Hejčlových poznámek k SZ
x demo_Hejcl_LV.zip x hejcl poznSZ demo.zip
Poznámky R. Cola k NZ v překladu Sýkora/Hejč/Col (1947)
mírně jazykově upraveno do současnější češtiny
250,- Kč pozn_Col47.zip 140,- Kč Col 47 pozn.zip
Demoverze
Colových poznámek k NZ
x demo_pCol47.zip x Col 47 pozn demo.zipJiné knihy:

České:
modul / kniha cena pro BQ modul pro BQ
ke stažení
cena elektronické knihy
(zahrnuje formáty pdf, epub a mobi)
eletronická kniha
ke stažení
Antonín Čížek:
Světla Východu, neboli synaxář
(2. doplněné vydání)
životy východních svatých
x x 300,- svetla vychodu.zip
Demoverze Světla Východu x x x svetla vychodu demo.zip
sv. Dimitrij Rostovský:
Mariánský žaltář
(překlad A. Čížek)
x x 50,- Kč mar zaltar.zip
Demoverze Mariánský žaltář x x x mar zaltar demo.zip
Akafistník
(překlad A. Čížek)
x x 65,- akafistnik.zip
Demoverze Akafistník x x x akafistnik demo.zip
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde