BibleQuote
biblický program pro
Windows i AndroidHome O programu Ke stažení Problémy a řešení Links
Kontakt a objednávka


Hlavní problémy a jejich řešení

Program je dílem ruských a ukrajinských autorů a komunikace s nimi je (bohužel) velmi složitá, proto je nutné některé věci obcházet jinými způsoby.

Problém s odkazy na žalmy v komentářích:

V komentářích se obvykle nezobrazí uvedený žalm, ale žalm s číslem o jedno vyšším. Řešení tohoto problému je dvojí:

– Změnit v konkrétním biblickém modulu v souboru bible.ini pořadí NZ knih tak, že se apoštolské listy (Jakub – Juda) přesunou před Pavlovy listy (tedy před List Římanům). Toto je oficiální řešení autorů (jehož absurdita je nepochybná a to zvláště v případě, kdy biblický modul Nový zákon vůbec neosahuje a pořadí knih se tak nedá změnit).
– Druhou možností je kliknout na uvedený odkaz (bez použití klávesy Ctrl), který se otevře v dalším biblickém okně. Zde se pak stačí přesunout o kapitolu zpět a člověk se dostane k odpovídajícímu verši.

Problém s komentáři u deuterokanonických a apokryfních knih:
 
Program bohužel neotevírá komentáře u deuterokanonických a apokryfních knih. Řešení je v tomto případě jediné:

– Otevřít komentář v samostatném biblickém okně a nalistovat si konkrétní pasáž přímo v něm.


Problém s padáním programu při nekorektním zadání odkazu v komentářích:
 
Pokud je v některém komentáři chybně zadán biblický odkaz, program havaruje a nabízí možnost buď jej opustit (Остановить) nebo v práci pokračovat (Продольжить). Při zvolení druhé možnosti (Продольжить) se program vrátí do původního stavu.
Pokud se vyskytne komentář, kde je takovýchto špatných odkazů více, je vhodné vypnout možnost "Rozeznávat biblické odkazy".


Problém s neúplnou lokalizací BQ 6,5:

I přes více než půlroční snahy se mi od autorů nepodařilo získat lokalizační soubor pro verzi 6,5. Vzhledem k tomu, že se verze 6,5 a 6 od sebe příliš neliší jsou dvě možnosti:

– Ti, kterým vadí několik ruských výrazů mohou používat verzi 6.
– Pro ty, kteří chtějí používat verzi 6,5 zde uvádíme přehled hlavních nepřeložených výrazů a jejich překlad:


Правка Korigování, správa
Вид Vzhled
Настройки Nastavení
Выбрать Vybrat
Сбросить Smazat
Информация о модуле Informace o modulu
Показать/скрыть личные заметки в главном окне Zobrazit/skrýt osobní poznámky v hlavním okně
Показать/скрыть главу у стиха Zobrazit/skrýt číslo kapitoly u verše
Копировать выделенный текст главного окна Kopírovat označený text hlavního okna
Найти выделенный текст в этом модуле Najít označený text v tomto modulu
Найти выделенный текст в главном окне Najít označený text v hlavním okně
Остановить Opustit (program)
Продольжить Pokračovat
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain